GIEWEC’S LIFE MEMBERS

  1. Dr. Durlabh Singh
  2. Prof. M. A. Jeyaraju (expired)/Dr. J. Pamela
  3. Prof. K. V. Dominic
  4. Ms. Anne Dominic
  5. Dr. Bhaskar Roy Barman
  6. Mr. Sudarshan Kcherry
  7. Mr. P C K Prem
  8. Dr. Priyanka Kaushal
  9. Prof. Rajkamal Shiromani
  10. Dr. Lata Mishra
  11. Dr. Joji John Panicker
  12. Ms. Ancy Elizabeth John
  13. Dr. Joydeep Banerjee
  14. Dr. S. Kumaran
  15. Ms. Iran Nazargahi
  16. Ms. Suad Abdulaziz Khalil Al-Kadery
  17. Dr. Sarojini Sahoo
  18. Ms. Taniya Chakraborty
  19. Dr. O. P. Arora
  20. Mr. Aju Mukhopadhyay
  21. Mr. Jayanti M. Dalal
  22. Dr. Jaydeep Sarangi
  23. Dr. P. V. Jeyaraj
  24. Prof. Hazara Singh (expired)/Dr. Param Saini
  25. Dr. Sunil Sharma
  26. Dr. Sangeeta Sharma
  27. Dr. G.A. Ghanshyam
  28. Ms. Chandramoni Narayanaswamy
  29. Prof. Elisabetta Marino
  30. Ms. Kavitha Gopalakrishnan
  31. Dr. S. Ambika
  32. Prof. Valsa George
  33. Ms. Nalini Sharma
  34. Prof. Laxmi Prasad
  35. Dr. K. Managayarkarasi
  36. Dr. D. C. Chambial
  37. Dr. Gavarappan Baskaran
  38. Mr. Abdulmonim Ali
  39. Dr. Asit Kumar Das
  40. Mr. Banibrata Goswami
  41. Prof. Sandeep Kumar Sharma
  42. Prof. Asha Viswas
  43. Dr. Latha Nair R.
  44. Fr. Varghese Paul, SJ
  45. Ms. Bhavana Shrivastava
  46. Ms R. Sankari
  47. Dr. K. Rajaraman
  48. Principal/HoD English, J. D. Women’s College, Patna
  49. Ms. B. J. Geetha
  50. Dr. T. S. Chandra Mouli
  51. Dr. Farhana Parveen
  52. Dr. Sr. Vinita CSST
  53. Dr. Sujatha S.
  54. Mr. Saikat Banerjee
  55. Dr. Iman Abdullah Yahya Al-Mahdi
  56. Prof. Rosaline Jamir
  57. Dr. Jayashree Palit
  58. Dr. Rajshree Trivedi
  59. Dr. Viswanath Bite
  60. The Principal, Panchkot Mahavidyalaya, West Bengal
  61. Dr. V. Vinod Kumar
  62. Prof. T. V. Reddy
  63. “Andra Keats” S. V. Rama Rao
  64. Prof. Sravasti Guha Thakurta
  65. Dr. Sudhir K. Arora
  66. Mr. Jacob Isaac
  67. Dr. Monir Ahmed Choudhury
  68. Mr. Sibasis Jana
  69. Dr. S. Lavanya
  70. Dr. Shubha Mukherjee
  71. Prof. (Dr. Ms.) Laksmisree Banerjee
  72. Mr. Girish H. Joshi
  73. Mr. Yousef Bakhshi Zadeh
  74. Mr. Rama Krishna Perugu
  75. Dr. Poonam Sahay
  76. Dr. Shweta Sood
  77. Dr. Ratan Bhattacharjee
  78. Dr. S. Ayyappa Raja
  79. Dr. Arti Parmar
  80. Ms. Maya Devi J.
  81. Dr. P. Sujatha
  82. Dr. Ketaki Datta
  83. Dr. Sugandha Agarwal
  84. Dr. Vijay Kumar Roy
  85. Ms. Anisha Ghosh Paul
  86. Dr. S. Barathi
  87. Dr. Shruti Das