instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram takipçi satın al instagram takipçi satın alma instagram takipçi hilesi instagramajans.com instagram takipçi satın al zekeriya birkan karacametal.com

GIEWEC’S PATRON MEMBERS

  1. LIST OF GIEWEC’S PATRON MEMBERS
   1. Dr. K. V. Dominic
   2. Dr. Joji John Panicker
   3. Dr. Joydeep Banerjee
   4. Dr. S. Kumaran
   5. Dr. O. P. Arora
   6. Jayanti M. Dalal
   7. Dr. Jaydeep Sarangi
   8. Chandramoni Narayanaswamy
   9. Sudarshan Kcherry
   10. Elisabetta Marino
   11. Kavitha Gopalakrishnan
   12. Dr. K. Managayarkarasi
   13. Dr. D. C. Chambial
   14. Dr. G. Baskaran
   15. Dr. Sandeep Kumar Sharma
   16. Dr. Asha Viswas
   17. Dr. Latha Nair R.
   18. Varghese Paul, SJ
   19. Dr. Bhavana Shrivastava
   20. Ms R. Sankari
   21. Dr. K. Rajaraman
   22. Principal/HoD English, J. D. Women’s College, Patna
   23. Dr. B. J. Geetha
   24. Dr. T. S. Chandra Mouli
   25. Dr. Farhana Parveen
   26. Dr. Sr. Vinita CSST
   27. Dr. Sujatha S.
   28. Saikat Banerjee
   29. Iman Abdullah Yahya Al-Mahdi
   30. Rosaline Jamir
   31. Jayashree Palit
   32. Dr. Rajshree Trivedi
   33. Dr. Viswanath Bite
   34. The Principal, Panchkot Mahavidyalaya, West Bengal
   35. V. Vinod Kumar
   36. Dr. T. V. Reddy
   37. “Andra Keats” S. V. Rama Rao
   38. Dr. Sravasti Guha Thakurta
   39. Dr. Sudhir K. Arora
   40. Jacob Isaac
   41. Dr. Monir Ahmed Choudhury
   42. Sibasis Jana
   43. Dr. S. Lavanya
   44. Dr. Shubha Mukherjee
   45. (Dr. Ms.) Laksmisree Banerjee
   46. Girish H. Joshi
   47. Santanu Halder
   48. Dr. Yousef Bakhshi Zadeh
   49. Rama Krishna Perugu
   50. Dr. Poonam Sahay
   51. Dr. Shweta Sood
   52. Dr. Ratan Bhattacharjee
   53. Dr. S. Ayyappa Raja
   54. Dr. Arti Parmar
   55. Dr. Maya Devi J.
   56. Dr. P. Sujatha
   57. Dr. Ketaki Datta
   58. Dr. Sugandha Agarwal
   59. Dr. Vijay Kumar Roy
   60. Anisha Ghosh Paul
   61. Dr. S. Barathi
   62. Dr. Shruti Das
   63. Profs. P. Nagasuseela & P. Gopichand
   64. Dr. J. Pamela
   65. Dr. Molly Joseph M.
   66. Dr. Bala Agarwal
   67. Biswanath Kundu
   68. Dr. Mousumi Ghosh
   69. Dr. Alexander Raju
   70. V. Thilliakarasi
   71. A. Athiappan
   72. Dr. T. Ramakrishnan
   73. Dr. Sabita Chakraborty
   74. Dr. Rita De
   75. Xavier Gregory
   76. Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
   77. Dr. Deen Dayal
   78. Parthajit Ghosh
   79. Suresh Bera
   80. Ishita Pramanik
   81. Ansulika Paul
   82. Sourav Sangiri
   83. Dr. S. Padmapriya
   84. PCK Prem
   85. Dr. Sangeeta Mahesh
   86. Dr. Manas Bakshi
   87. Dr. Sonali Sarkar
   88. Kasturi Siva Prasad 
   89. Dr. Debarati Das
   90. Ms. Anne Dominic
   91. Dr. M. Elangovan
   92.  Dr. S. Ramanathan
   93. Prof. Dr. K. Balachandran
   94. Ms. C. R. Sheeba
   95. Dr. Sarala Ram Kamal